Tin hot

Nặng 2.721 tấn, chiếc máy này cần 30 người vận hành, đi 100 km tốn 35.000 lít nhiên liệu

Nặng 2.721 tấn, chiếc máy này cần 30 người vận hành, đi 100 km tốn 35.000 lít nhiên liệu

Crawler-transporter (xe vận chuyển bánh xích), ban đầu được chế tạo để vận chuyển tên lửa Saturn V...

Mới nhất