Tin hot

Mới nhất

24 tuổi, từ nhân viên văn phòng trở thành shipper, tôi bị coi thường, mỉa mai: Bớt kêu "chán đời" đi, bạn đang sống sướng hơn rất nhiều người khác đấy!

09/07/2018

Bạn cùng tôi, chúng ta cùng thử một trải nghiệm nho nhỏ. Chúng ta nhắm mặt lại 30 giây, thử tưởng tượng: Nếu bây giờ chúng ta sống cuộc đời của một người khổ hơn mình. Và cùng nhau bắt đầu hành trình ấy. Nếu bạn là một sinh viên, hãy...

Hãy làm chủ tiền bạc, đừng để tiền bạc làm chủ ta

25/04/2018

Khi Ðức Phật còn tại thế, một hôm Ngài cùng đại đệ tử A Nan Ðà từ núi Thứu đi xuống kinh thành khất thực. Ði giữa đường, ngang qua một bờ lở, Ngài thấy một lọ vàng. Ðức Phật dừng lại bảo A Nan Ðà rằng: “Này A Nan Ðà!...

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công

21/04/2018

Người xưa có câu “Người tính không bằng trời tính” hay “Bôn ba không qua thời vận”, “Lưới trời tuy thưa mà khó lọt”… Phàm làm việc gì không thuận theo tự nhiên, không thuận theo nhân quả, không được “Trời” ủng hộ thì khó có thể thành công. Trời có mưa gió thất...

10 câu nói thâm trầm sâu sắc giúp bạn thay đổi cuộc đời

18/04/2018

Cuộc đời là một vũ đài sân khấu mà chúng ta là những diễn viên. Cuộc đời cũng như giấc mộng phai, kẻ thấy vui, người lại thấy buồn. Cuộc đời tuy thực mà lại mơ, tuy mơ nhưng lại thực, bon chen tranh đấu để thân tiều tâm mỏi, hay...