Tin hot

Mới nhất

Bản lĩnh tài năng nên sự nghiệp, nhân hòa đức độ tạo thành công

21/04/2018

Người xưa có câu “Người tính không bằng trời tính” hay “Bôn ba không qua thời vận”, “Lưới trời tuy thưa mà khó lọt”… Phàm làm việc gì không thuận theo tự nhiên, không thuận theo nhân quả, không được “Trời” ủng hộ thì khó có thể thành công. Trời có mưa gió thất...

10 câu nói thâm trầm sâu sắc giúp bạn thay đổi cuộc đời

18/04/2018

Cuộc đời là một vũ đài sân khấu mà chúng ta là những diễn viên. Cuộc đời cũng như giấc mộng phai, kẻ thấy vui, người lại thấy buồn. Cuộc đời tuy thực mà lại mơ, tuy mơ nhưng lại thực, bon chen tranh đấu để thân tiều tâm mỏi, hay...