Tin hot

Bài Học từ vị lãnh tụ

Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 
Sống ở trên đời nguời cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
- Hồ Chí Minh -
                      

Viết bình luận

Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận