Tin hot

Câu thơ nói về tính kiên trì của con người

Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông 
Sống ở trên đời nguời cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công
- Hồ Chí Minh -

Viết bình luận

Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận