Tin hot

Mẩu truyện hay

Tôi cho bạn mượn 50 ngàn, nó cho bạn mượn 100 ngàn. Bạn cảm thấy nó chơi tốt hơn tôi. Nhưng bạn đâu biết rằng, lúc đó nó có 1 triệu, còn tôi chỉ có 50 ngàn.
Tôi cho bạn 1 cái bánh, bạn thấy tôi cho nó 2 cái bánh. Thế rồi bạn cảm thấy rằng tôi thiên vị nó và rằng tôi chơi không đẹp với bạn. Nhưng bạn đâu biết, nó từng cho tôi 10 cái bánh. Còn bạn, bạn chẳng cho tôi thứ gì!
- Sưu tầm -
                    

Viết bình luận

Hãy chia sẻ ngay thông tin này với bạn bè
Bình luận