Tin hot

Mới nhất

Robot Sophia sắp sang Việt Nam giao lưu về cách mạng 4.0

28/06/2018

Sophia là khách mời đặc biệt tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tháng 7 sắp tới. Diễn đàn cấp cao: Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công...